SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zber kuchynského odpadu a Zber použitého kuchynského oleja

 18.04.2024

Zber kuchynského odpadu

Už v občasníku sme občanov informovali, že sa v našej obci zavádza zber kuchynského odpadu od 1.4.2024. Pre účely zberu sú už rozmiestnené v obci 10 ks hnedých 120 l zberných nádob s označením kuchynský odpad a to na týchto miestach:

- 1 ks na „Tarči“ pri bytovke, vedľa nádob na separovaný odpad,

- 1 ks pod hokejovým ihriskom, 1 ks na dvore obecného úradu,

- 1 ks pri kultúrnom dome,

- 2 ks na parkovisku za základnou školou,

- 2 ks vedľa novej hasičskej zbrojnice /za urbárskym domom/

- 2 ks pri futbalovom ihrisku vedľa nádob na separovaný odpad.

Tento zber zavádzame z dôvodu, že kuchynský odpad nepatrí do nádob na TKO ani do kontajnerov na Bio. Po novelizácii zákona o odpadoch, nebude môcť zberná spoločnosť ukladať zmesový komunálny odpad na skládku v takej podobe ako doteraz.  Predchádzať mu bude úprava teda dotrieďovanie odpadu, vďaka ktorej sa odpad na skládke už nebude biologicky rozkladať a nebude tak produkovať nebezpečný skleníkový plyn – metán. Najnebezpečnejší je z tohto  hľadiska  biologicky rozložiteľný odpad. Za takto vytriedený odpad, ktorý sa bude nachádzať v komunálnom odpade bude obec platiť výrazne vyššie ceny za tonu. Týmto zavádzaným zberom chceme predísť tomuto navýšeniu cien a kuchynský odpad už teraz separovať.

Prosíme všetkých občanov, ktorý budú využívať tieto zberné nádoby, aby do nich vhadzovali len odpad uvedený nižšie v letáčiku. Prosíme všetkých, aby odpad nevhadzovali priamo do hnedej nádoby.  Uzatvárateľný sud nie je súčasťou kanvy. Zber  bude prebiehať raz do týždňa, teda každý utorok sa vymieňa celá kanva, ktorá je vydenzifikovaná. 


Zber použitého kuchynského oleja

Taktiež občanom pripomíname možnosť zberu použitého kuchynského oleja, ktorý v plastovej fľaši vložíte do oranžovej nádoby umiestnenej pred obecným úradom.Zoznam aktualít: