SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Verejné obstarávanie

Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu v obci Iliašovce s využitím obnoviteľných zdrojov energie
 

Obec Iliašovce, verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky v použitom postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou (podľa § 117 tohto zákona) súvisiacim s  predmetom zákazky: Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu v obci Iliašovce s využitím obnoviteľných zdrojov energie.

https://www.tendernet.sk/vyzva/fZtSg5P3-5nACy22WgqtEPc