SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Obecná firma - Villa Ursi s.r.o.

Radi by sme Vás, informovali o založení Integračného sociálneho podniku, ktorý nám bude slúžiť v obci pre skvalitnenie nášho života. Sme veľmi radi , že sme obdržali schválenie statusu príslušnými orgánmi verejnej správy. Dali sme mu názov  Villa Ursi s.r.o., čo v podstate predstavoval historický názov Našej obce. V blízkej budúcnosti , Vás budeme informovať o aktivitách Villa Ursi s.r.o. v rámci našej obce.

Zrealizované práce Villa Ursi, s.r.o.

 • oprava - stavebné práce v priestoroch obecného úradu - bývalá knižnica
 • zrušenie priečok v sklade MŠ
 • oprava mostíka, kanála medzi domami č.súp.44 a 45
 • oprava bezpečnostného zábradlia pri vyšnej zastávke
 • pokládka trávnika, úprava terénu, výkop na osvetlenie, pokládka protieróznych rohoží a zatrávňovacích rohoží - na novovybudovanom Detskom ihrisku
 • rozobratie kamenného plotu na cintoríne, pokládka protieróznych rohoží
 • výkop chodníka na starej časti cintorína, prekládka detského hrobu
 • výkop na osvetlenie na starej časti cintorína
 • stierky, maľovanie v priestoroch novej knižnice v budove ZŠ
 • úprava medze na novom cintoríne, výrub kríkov
 • realizácia chodníkov - stará časť cintorína
 • osadenie zábradlia v uličke na vyšnom konci
 • oprava rigolov pri Tomife
 • oprava chodníka 
 • realizácia kamenného chodníka na detskom ihrisku
 • oplotenie novej časti cintorína
 • stavebné úpravy v MŠ - plánované priestory