SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Dobrovoľný hasičský zbor

DHZ patrí k najstarším pôsobiacim spolkom v našej obci.  Jeho začiatky siahajú do minulého storočia, kedy sa pred  požiarom každý chránil ako vedel. V obci bola iba dvojkolesová  striekačka. V roku 1882, keď obec dostala štvorkolesovú striekačku, bol prvý raz  zostavený OHŇOHASIČSKÝ ZBOR, ktorý mal 24 dobrovoľných členov  a jedného trubača.  Zo začiatku neboli nijaké stroje, náradie, len 40m hadíc. V roku 1906 už náradie bolo, o rok neskôr aj výstroj. V dvadsiatych rokoch mal hasičský zbor  36 členov.  V 50. a 60. rokoch sa naši hasiči zúčastnili mnohých súťaží, z ktorých si odniesli cenenia. Týmto výsledkom prispeli aj cvičenia, ktoré boli každú nedeľu v skorých ranných hodinách. V roku 965 bola hasičom pridelená nová striekačka DS-16 s príslušenstvom. V roku 1976 bola daná do užívania nová hasičská zbrojnica, do ktorej v roku 1979 pribudol nový automobil Avia 30 a nová motorová striekačka PPS 12. V roku 1982 obec oslávila 100. výročie DHZ. Pri príležitosti osláv 120. výročia obec zakúpila sochu sv. Floriána -patróna všetkých hasičov a bola zorganizovaná súťaž o pohár starostu obce. Na Slávnostnej členskej schôdzi boli ocenení najstarší členovia DHZ.