SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pamiatky v obci

Katolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie

Barokovo-rokokový z rokov 1768-1770, veža a fasády dokončené roku 1799. Jednolodie s polygonálnym uzáverom, sakristiou a predstavanou štvorpodlažnou vežou. Priestory zaklenuté pruskými klenbami. Nad sakristiou je zemepanské oratórium. Fasády sú členené pilastrami. Hlavný oltár je rokokový s baldachýnovým nadstavcom, v interkolumniách sú sochy sv. Petra a Pavla apoštolov, v strede obraz Oplakávania Krista od F. Wagenschöna z roku 1760. K oltáru patria dve sochy cherubínov na samostatných podstavcoch, cherubíni držia v rukách večné svetlo v podobe strieborného srdca. Bočný oltár sv. Jána Nepomuckého, rokokový, baldachýnového typu s bočnými volútami, uprostred reliéf sv. Jána Nepomuckého, po stranách sochy anjelov z čias okolo roku 1770-1780. Bočný oltár P. Márie je rokokový, pendant k predošlému, v strede pôvodná gotická socha P. Márie z rokov 1430-1450 typu krásnych českých Madôn. Kazateľnica, spovedeľnica a organ s trojdielnou skriňou sú rokokové pochádzajúce z čias stavby kostola. Klasicistický kalich s emailom pochádza z roku 1806. Na južnej strane presbytéria je empírová mramorová náhrobná doska staviteľa kostola z roku 1810./wikipédia/

Sans Souci

Za obcou uprostred barokového parku stál letohrádok zvaný Sans Souci, postavený roku 1775, v roku 1800 - 1810 boli parkové pavilóny, sochy a budovy okrem kaplnky a obelisku zborené. Kaplnka má stredný obdĺžnikový priestor s dvoma bočnými menšími priestormi.