SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Materská škola

Sme 2 triedna materská škola, ponúkame variabilnú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov, vrátane detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a detí so špeciálno-pedagogickými potrebami. Poskytujeme adaptačný pobyt, ak o to požiadajú rodičia.

V materskej škole vytvárame vo výchovno-vzdelávacom procese podmienky, ktoré umožňujú deťom aktívne učenie hrou, v ktorej dominuje zážitkové učenie. V triedach je dobrá klíma a bezpečie, estetické a podnetné prostredie, farebnosť je prispôsobená deťom, pričom realizujeme náš Školský vzdelávací program. Deti sa môžu učiť to čo ich zaujíma, môžu využívať vlastné skúsenosti, to čo sa učia je primerané k ich úrovni poznania. Realizácia celého edukačného procesu je zaujímavá a príťažlivá. K podmienkam sa samozrejme radia aj pravidlá samého učenia sa, aby boli úspešné, dôverujeme im, že to dokážu, môžu byť tvorivé, učiť sa s kamarátmi. Za svoju prácu a učenie sú ocenené. Medzi učiteľkami a deťmi je veľká dôvera.

Riaditeľkou materskej školy je  Monika Gondová.

Adresa: Materská škola, Iliašovce 155, 05311 Iliašovce

Kontakt: 0940 503 351
Email: ms.iliasovce@iliasovce.sk