English
Zmenšiť textZväčšiť text

Obecný úrad

obecný úrad.jpg

obecný úrad budova.JPGObecný úrad Iliašovce
Iliašovce 231
053 11

Číslo účtu (v tvare IBAN): SK85 5600 0000 0034 1040 4001
IČO: 00329185
DIČ: 2020717710

Kontaktné údaje:

Telefón OcÚ: +421911650195 

Všeobecné informácie: info@iliasovce.sk

Podateľňa: podatelna@iliasovce.sk