SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na OZ 20.3.2024

 18.03.2024

P O Z V Á N K A

Obecný úrad v Iliašovciach Vás pozýva  na

 zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 

dňa 20. marca 2024 o 17.00 hodine

v budove ZŠ v  I l i a š o v c i a c h

 

NÁVRH  PROGRAMU:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Predloženie projektu v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – kód výzvy: 06R01-20-V02 – Zvýšenie kapacít materských škôl
 6. Zrušenie uznesenia č. 67/9/2023 o použití finančných prostriedkov RF na bežné výdavky
 7. Financovanie záujmového vzdelávania v centrách voľného času
 8. Fungovanie ZŠ v Iliašovciach – 1. blok
 9. Fungovanie ZŠ v Iliašovciach – 2. blok
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Uznesenie
 13. Záver

 

                                                                                  Anna Frankovičová

                                                                                       starosta obce


Zoznam aktualít: