SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Daňové priznania k nehnuteľnostiam a doklady ku komunálnemu odpadu - termín do 31.1.2024

 17.01.2024

Prípomíname občanom, u ktorých došlo k zmene majiteľa nehnuteľnosti z dôvodu kúpy, predaja, dedičstva a pod., aby nezabudli podať daňové priznanie na obecnom úrade v temíne do 31.januára 2024.

Daňové priznanie sa podáva aj pri oznámení, čo sa týka poplatkov za psa, ktoré je taktiež potrebné ohlásiť na obecnom úrade, zmena pri kúpe, strate, uhynutí a pod.. Termín do 31.januára 2024.

Doklady potrebné k zníženiu  alebo k odpusteniu poplatkov za TKO (tuhý komunálny odpad) pre rok 2024 je potrebné predložiť obecnému úradu každý rok a to v termíne do 31. januára 2024. 

Doklady je potrebné zdokladovať v zmysle nového VZN č. 3/2023, § 7, Zníženie a odpustenie poplatku, účinné od 1.1.2024.   Pre zobrazenie predmetného VZN prosím kliknite  na nasledujúci odkaz:  /files/2023-11-30-092708-VZN_3-2023_o_miestnom_poplatku_za_komun__lne_odpady_a_drobn___stavebn___odpady.pdf

TLAČIVÁ:


Zoznam aktualít: